Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΜΕΓΑΛΥΝΕΙ Η ΨΤΧΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ - ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜΜεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, 
και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου